آموزش نقاشی خانه به کودکان


آموزش نقاشی خانه به کودکان از جمله موارد مورد نیاز آموزش نقاشی به کودکان است ، هر کودکی دوست دارد بتواند یک خانه را نقاشی کند ، خانه جزء همیشگی نقاشی های کودکان است ، کودک در شروع یادگیری نقاشی چیزهایی را می کشد که برای او دارای مفهوم باشد و از نظر ذهنی آنرا درک کرده باشد ، خانه چیزی است که کودک از ابتدا با آن آشنا می شود و حالا علاقه دارد که در نقاشی های خود آنرا به تصویر بکشد  .


موضوع دیگر اینست که اجسام دیگر در کنار خانه مفهوم بیشتری پیدا می کنند ، بطور مثال یک درخت تنها یا گل تنها و ... شاید به تنهایی زیبایی که هنگام کشیدن آن در کنار خانه دارد را نداشته باشند ، شما می بینید که کودک یک خانه را رسم می کند و در ادامه موارد یگر را به صحنه اضافه می کند مثل درخت و سبزه و حتی رودخانه ای در پایین خانه .
از ویژگی های خانه میتوان به فرم ساده آن برای کشیدن اشاره کرد ، خانه را می توان با استفاده از اشکال ساده مثل مربع ، مستطیل و مثلث ایجاد کرد و این اشکال پیچیدگی کمی برای کودک دارد .
اما کودک باید بداند که چطور میتوان از این اشکال در کنار هم استفاده کرد و پی ببرد نقطه شروع و چگونگی کار چگونه خواهد بود .
ما در این آموزش کوتاه بصورت ساده چند خانه را با همان اشکال ساده خواهیم کشید و در کنار این موضوع در ذهن کودک تصویر مختلفی از خانه ها را ایجاد می کنیم ، کودک با تمرین توانایی خود را برای کشیدن خانه افزایش می دهد و به مرور این خلاقیت در او بوجود می آید که ترکیب های مختلفی را انجام دهد و خانه های بیشتری با شکلهای گوناگون رسم کند .