نقاشی چشم انداز ساده و زیبا با مداد رنگی

تمرین پیش رو کاری زیبا با استفاده از مداد رنگی است ، شما یک منظره زیبا و رنگی خواهید کشید ، درختان سرسبز بهمراه خانه هایی با رنگ های مختلف و در میان آنها یک رودخانه که یک پل بر روی آن قرار دارد و سایه محیط پیرامون درون آب به زیبایی تصویر نهایی کمک میکند .


تصاویر زیر بخشهای مختلف این ویدیو را نشان میدهد :

نقاشی چشم انداز ساده و زیبا با مداد رنگی نقاشی چشم انداز ساده و زیبا با مداد رنگی نقاشی چشم انداز ساده و زیبا با مداد رنگی نقاشی چشم انداز ساده و زیبا با مداد رنگی