نقاشی چشم اندازی از پرواز مرغابی با آبرنگ

در این ویدیو یک چشم انداز یا منظره را با آبرنگ نقاشی خواهید کرد ، در پس زمینه تصویر از یک طیف رنگ استفاده شده و کل صحنه تحت تاثیر آن قرار گرفته ، شما از چند قلمو در این نقاشی استفاده خواهید کرد و خواهید دید که اجسام یا موجودات با ظرافت و دقت بیشتر چگونه کار خواهند شد .در تصاویر زیر مراحل نقاشی این منظره را خواهید دید :

نقاشی چشم اندازی از پرواز مرغابی با آبرنگ نقاشی چشم اندازی از پرواز مرغابی با آبرنگ نقاشی چشم اندازی از پرواز مرغابی با آبرنگ نقاشی چشم اندازی از پرواز مرغابی با آبرنگ نقاشی چشم اندازی از پرواز مرغابی با آبرنگ