نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک

ویدیو آموزشی نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک را میتوانید دانلود نمایید ، در این ویدیو یک پنجره قدیمی که در کنار آن بوته ای از گل قرار دارد را خواهید دید و همچنین یک تکنیک ساده برای اینکه بتوانید یک دیوار قدیمی با رنگ مخصوص به خودش را ایجاد کنید نیز در این ویدیو یاد خواهید گرفت .

تصاویر زیر بخشهای مختلف این ویدیو را نشان می دهد :

نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک

نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک

نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک

نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک

نقاشی پنجره همراه با گل با اکریلیک