نقاشی منظره ساحلی با پاستل

تمرین دیگری با پاستل در این لحظه قرار دادم که میتوانید از طریق لینک دانلود آنرا دریافت کنید ، این تمرین نحوه نقاشی یک منظره ساحلی با پاستل می باشد که مرحله به مرحله و به سادگی انجام میشود .تصاویر زیر بخشهای مختلف این ویدیو را نشان میدهد :