نقاشی مقدماتی با پاستل

نقاشی مقدماتی با پاستل را مشاهده خواهید کرد ، یک نمرین مناسب برای افرادیکه تازه شروع به نقاشی با پاستل کرده اند . یک منظره را با پاستل خواهید کشید ، این آموزش برای بچه های سنین پایین نیز مناسب است .


بخشهای مختلف این ویدیوی آموزشی نقاشی ساده و مقدماتی با پاستل بصورت گام به گام را در زیر میتوانید مشاهده فرمایید :