نقاشی با آبرنگ به سبک دیجیتال

در این ویدیو چهره یک شخصیت انیمه رنگ آمیزی خواهد شد ، این رنگ آمیزی بصورتی است که شما در نهایت تصویری را مشاهده خواهید کرد که همانند نقاشی دیجیتال شده است .تصاویر زیر مراحل مختلف این ویدیو را نشان میدهد :