طراحی چهره هری پاتر با مداد

در این تمرین نحوه طراحی چهره هری پاتر با مداد را خواهیم دید ، شما تصویر هری پاتر را بعنوان الگو قرار میدهید و با مشاهده آن یک طراحی از چهره سوژه خواهید کشید .این تمرینات به دید و انتقال آنچه میبینید چه از نظر اندازه اجزاء چهره و چه از نظر سایه هایی که بر روی صورت و همچنین چگونگی موها کمک خواهد کرد .تصاویر بخشهای مختلف ویدیوی آموزش طراحی چهره هری پاتر با مداد :