طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک

این ویدیو یک طراحی ساده یا اسکچ مقدماتی برای افراد مبتدی در طراحی است که در آن طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک را در نمای یک منظره مشاهده خواهید کرد .این ویدیو به شما نشان خواهد داد که چگونه می توانید اشیاء و محیط را به روش ساده و آسان ترسیم کنید.تصاویر زیر بخشهای مختلف این ویدیو آموزشی را نشان می دهد :  

طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک طراحی آسان و ساده یک دختر بهمراه اردک