طراحی آسان از منظره با مداد

در این تمرین یک منظره زیبا و ساده را با مداد خواهید کشید ، یک تمرین مناسب برای افراد در سطح مقدماتی می تواند باشد که بعد از کشیدن نمای منظره احساس خوبی به آنها دست میدهد و انگیزه ای میشود برای انجام تمرینات بیشتر .تصاویر زیر بخشهای مختلف این ویدیو را نشان میدهد :

طراحی آسان از منظره با مداد طراحی آسان از منظره با مداد طراحی آسان از منظره با مداد طراحی آسان از منظره با مداد طراحی آسان از منظره با مداد