تصویرسازی با آبرنگ

آموزش دیگری از سری آموزشهای نقاشی با آبرنگ را خواهید دید ، برای خلق تصویر نهایی نیازمند قلم موهای با شماره های پایینتر و ریز هستید ، همچنین کشیدن طرح کلی خطا در هنگام کار با آبرنگ را پایین خواهد آورد .تصاویر بخشهای مختلف این ویدیو را در زیر میتوانید مشاهده کنید :