آموزش نقاشی گل در گلدان با پاستل

ویدیوی آموزش نقاشی گل در گلدان با پاستل در این قسمت برای دانلود قرار گرفت . کار در پس زمینه مشکی انجام می شود . ابتدا با مداد طرح کلی که خطوط اصلی طرح هستند را رسم میکنید و سپس اقدام به استفاده از پاستل میکنید .در زیر تصاویر بخشهای مختلف این ویدیو قرار داده شده است :