آموزش نقاشی چشم انداز طبیعت با آبرنگ

ویدیوی آموزش نقاشی چشم انداز طبیعت با آبرنگ را مشاهده خواهید کرد ، همانند آموزشهای قبلی کار را بطور کلی میتوان در سه سطح تقسیم کرد ،در مرحله اولیه طرح با استفاده از مداد رسم میشود و در گام بعدی سطوح بصورت کلی و نه جزئی رنگ خواهند شد و در مرحله آخر جزئیات را به تصویر اضافه خواهیم کرد.

آموزش بصورت دور تند می باشد که از طریق راهنمایی که در سایت است میتوانید به سادگی آنرا کند کرده و همراه با مدرس شما نیز کار را انجام دهید. تصاویر بخشهای مختلف این ویدیوی آموزشی را در زیر میتوانید مشاهده فرمایید :  

آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ
آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ

آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ

آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ

آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ

آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ

آموزش نقاشی طبیعت چشم انداز با آبرنگ