آموزش نحوه سایه زدن با مداد رنگی

در این ویدیو نقاشی صحنه ای کار میشود که سایه زدن در بیشتر قسمتهای آن وجود دارد ، شما همزمان با کشیدن یک نقاشی منظره کار سایه زدن را نیز با مداد رنگی یاد میگیرید . این نوع یادگیری توصیه میشود ، سعی شود هم تکنیک را یاد بگیرید و هم در کنارش به یک نتیجه یا خروجی زیبا که میتواند یک صحنه کامل باشد برسید و از آن لذت ببرید ، در اینصورت انگیزه بیشتری هم برای ادامه کار پیدا خواهید کرد .تصاویر بخشهای مختلف این ویدیوی آموزشی :