آموزش طراحی شخصیت DAISY DUCK

DAISY DUCK یکی از شخصیت هایی انیمیشنی است که توسط شرکت والت دیزنی خلق شد ، او یک اردک سفید است و البته برای کودکان محبوب . شما در این آموزش نحوه کشیدن یکی از حالت های او را تمرین خواهید کرد .مراحل مختلف این ویدیوی آموزشی را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید :  

آموزش طراحی شخصیت DAISY DUCK

آموزش طراحی شخصیت DAISY DUCK آموزش طراحی شخصیت DAISY DUCK آموزش طراحی شخصیت DAISY DUCK آموزش طراحی شخصیت DAISY DUCK