آموزش طراحی شخصیت نفرت در انیمیشن Inside Out

ویدیوی آموزش طراحی شخصیت نفرت در انیمیشن Inside Out برای این قسمت درنظر گرفته شد ، یک تمرین مناسب برای افرادی که علاقه مند به طراحی کاراکترهای کارتونی هستند ، سعی کنید بعد از انجام دادن این تمرین در چهره یا استایل این شخصیت کمی تغییر ایجاد کنید تا کمی از نظر ذهنی نیز تمرین خوبی انجام داده باشید و در ادامه بتوانید از همین شخصیت یک استایل جدید بکشید .
تصاویر زیر بخشهای مختلف ویدیوی آموزش طراحی شخصیت Disgust  را نشان میدهند :

آموزش طراحی شخصیت نفرت در انیمیشن Inside Out آموزش طراحی شخصیت نفرت در انیمیشن Inside Out آموزش طراحی شخصیت نفرت در انیمیشن Inside Out آموزش طراحی شخصیت نفرت در انیمیشن Inside Out